Taketina a lektoři

TaKeTiNa

Pro ty z Vás, kteří jste se s Andreasem a Astrid dosud nesetkali nabízíme pár informací…

Švýcarský hudebník Andreas Wittwer, nabízí v rytmu a ve hře na perkuse a jiné nástroje zcela nový pohled a zážitky. Andreas studoval klasickou hudbu: varhany, zpěv a je dirigentem sboru. Studoval také bubnování a rytmiku a je učitelem Taketiny – metody REINHARDA FLATISCHLERA, jehož je žákem.

více o Taketině na: www.taketina.com

Andreas ke své práci říká: „Posloucháme-li hudbu, která se objevuje uvnitř nás, náš hlas ji může proměnit ve slyšitelný zvuk. Hlas pak může vést naši ruku a ruka může rozeznít buben v jednom celku s naší bytostí. Nasloucháním, zpěvem a bubnováním můžeme vytvořit kruh, který nás znovu propojí s životní silou rytmu“.

Nepočítejte ani tak s výukou hry na buben jako spíše s rozvinutím Vaší schopnosti nechat se vést svým tělem k vašemu individuálnímu rytmu a do změněného stavu vědomí, který je jednou z cest k sebeobjevování.

Andreas přijede se svou kolegyní Astrid Bosshard, která je také profesionální hudebnicí a učitelkou Taketiny a oba budou rovněž provázet hrou na své hudební nástroje holotropní dýchání.

A ještě pár slov obecně. Od počátku lidské historie umožňovaly rituály a duchovní cvičení lidem prožít možnost, být součástí něčeho, co přesahuje pouze osobní rozměr zkušenosti. Rytmus v tom hrál vždy významnou úlohu. S rozvojem moderní civilizace se rytmus stal doménou „specialistů“ – hudebníků a lidí zabývajících se zkoumáním rytmiky. Protože je ale rytmus základní silou v našich životech, nepřekvapuje, že můžeme pozorovat poslední dobou oživení zájmu o bubnování a otevření se propojující síle rytmu. Zájmu, sdíleného lidmi ze všech sfér naší současné společnosti.

Mnozí tíhnou zejména k léčivé síle rytmu a jeho schopnosti rozšiřovat vědomí, tento aspekt je rovněž ústředním tématem rytmického procesu s TaKeTiNou. TaKeTiNa může sloužit i jako duchovní praxe a pomáhat lidem vyrovnávat se s mnohými výzvami světa, ve kterém žijeme. Kromě rozvíjení hudebních dovedností, které proces TaKeTiNy podporuje, umožňuje účastníkům kreativně zpracovat všudypřítomný chaos a objevit vlastní rytmus, neverbálně komunikovat a učit se spočinut v místě ticha a klidu, které je v každém z nás.

Nabízíme Vám možnost to vyzkoušet…